Okres gwarancji

 • Na akumulator od daty zakupu udzielany jest pięcioletni serwis gwarancyjny.

 • Na akcesoria takie jak ładowarki, kable itp. od daty zakupu udzielany jest okres gwarancji na okres jednego roku.

 • Okres gwarancji może się różnić w zależności od kraju i podlega lokalnym przepisom ustawowym i wykonawczym.

Oświadczenie o gwarancji

Dystrybutorzy są odpowiedzialni za obsługę klientów. ROYPOW zapewnia naszym dystrybutorom bezpłatne części i wsparcie techniczne

- ROYPOW udziela gwarancji na następujących warunkach:
 • Produkt jest objęty określonym okresem gwarancyjnym;

 • Produkt jest zwykle używany, bez problemów z jakością spowodowanych przez człowieka;

 • Zakaz nieautoryzowanego demontażu, konserwacji itp.;

 • Numer seryjny produktu, etykieta fabryczna i inne oznaczenia nie są podarte ani zmienione.

Wyłączenia gwarancji

1. Produkty przekraczają okres gwarancji bez wykupienia przedłużenia gwarancji;

2. Uszkodzenia spowodowane znęcaniem się przez człowieka, w tym między innymi deformacje, kolizje spowodowane uderzeniem, upadkiem i przebiciem;

3. Zdemontować akumulator bez zgody ROYPOW;

4. Niewykonanie pracy lub rozbiórka w trudnych warunkach, w których występuje wysoka temperatura, wilgotność, kurz, substancje żrące i wybuchowe itp.;

5. Uszkodzenia spowodowane zwarciem;

6. Uszkodzeń spowodowanych przez nieodpowiednią ładowarkę niezgodną z instrukcją produktu;

7. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą, np. pożar, trzęsienie ziemi, powódź, huragan itp.;

8. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego montażu niezgodnego z instrukcją produktu;

9. Produkt bez znaku towarowego/numeru seryjnego ROYPOW.

Procedura reklamacyjna

 • 1. Prosimy o wcześniejszy kontakt ze sprzedawcą w celu sprawdzenia podejrzenia wadliwego urządzenia.

 • 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami sprzedawcy, aby podać wystarczające informacje w przypadku podejrzeń, że Twoje urządzenie jest wadliwe, wraz z kartą gwarancyjną, fakturą zakupu produktu i innymi powiązanymi dokumentami, jeśli są wymagane.

 • 3. Po potwierdzeniu wady urządzenia sprzedawca ma obowiązek przesłać roszczenie gwarancyjne do firmy ROYPOW lub autoryzowanego partnera serwisowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.

 • 4. W międzyczasie możesz skontaktować się z ROYPOW w celu uzyskania pomocy za pośrednictwem:

Zaradzić

Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym uznanym przez firmę ROYPOW, firma ROYPOW lub jej lokalny autoryzowany partner serwisowy jest zobowiązany do świadczenia usługi serwisowej klientowi, urządzenie będzie podlegać naszej opcji poniżej:

  • naprawiony przez serwis ROYPOW, lub

  • naprawiony na miejscu, lub

 • wymienione na urządzenie zamienne o równoważnych specyfikacjach w zależności od modelu i okresu użytkowania.

W trzecim przypadku ROYPOW wyśle ​​urządzenie zastępcze po potwierdzeniu RMA.Wymienione urządzenie odziedziczy pozostały okres gwarancji poprzedniego urządzenia.W takim przypadku nie otrzymasz nowej karty gwarancyjnej, gdyż Twoje uprawnienia gwarancyjne zostaną zapisane w bazie serwisowej ROYPOW.

W przypadku chęci wykupienia przedłużenia gwarancji ROYPOW w oparciu o gwarancję standardową prosimy o kontakt z ROYPOW w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Notatka:

Niniejsze oświadczenie gwarancyjne ma zastosowanie wyłącznie na terytorium poza Chinami kontynentalnymi.Należy pamiętać, że firma ROYPOW zastrzega sobie prawo do ostatecznych wyjaśnień zawartych w niniejszym oświadczeniu gwarancyjnym.

 • Twitter ROYPOW
 • ROYPOW na Instagramie
 • YouTube ROYPOW
 • Link do ROYPOW
 • ROYPOW na Facebooku

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze postępy, spostrzeżenia i działania ROYPOW dotyczące rozwiązań w zakresie energii odnawialnej.

xunpan